เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร?

จากความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่จะค้นหาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ดีที่สุด ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ที่มีมายาวนานกว่า 80 ปี จากครอบครัวชาวสวนมะพร้าวแห่งลุ่มน้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี จึงมาเป็น TROPICANA ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นโดยมีกรรมวิธีในการผลิตที่ใส่ใจคุณภาพ สิ่งแวดล้อม เกษตรกร ชุมชนรอบข้าง และลูกค้า ด้วยแนวคิดนี้เรามีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตไปด้วยกันตาม Brand vission "Growing together"

เพราะเราเชื่อว่า การเติบโตอย่างยั่งยืน เกิดจากความร่วมมือของทุก ๆ คนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น TROPICANA จึงตั้งมั่นที่จะสนับสนุน พัฒนา และดูแลเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว พนักงานขององค์กร คู่ค้า ชุมชนรอบข้าง ​และลูกค้า เพื่อให้เติบโตและมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับเรา ซึ่งทั้งหมดนี้ ต้องอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่สะอาดและมีคุณภาพ 

ทีมงานของเรา

คุณสุรเดช นิลเอก

กรรมการผู้จัดการ

คุณสกาวรัตน์ นิลเอก

รองกรรมการผู้จัดการ