ถิ่นกำเนิดของน้ำมันมะพร้าวชั้นดีของ Tropicana oil


ทรอปิคานาออยล์ เกิดจากครอบครัวชาวสวนมะพร้าวเล็กๆที่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยภูมิประเทศแถบร้อนชื้นของประเทศไทย สภาพพื้นดินอันเหมาะสมกับมะพร้าวพืชมหัศจรรย์ที่ผูกพันกับวิถีชีวิตความเชื่อของคนไทยมาแต่เนิ่นนาน มะพร้าวเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติในสมัยก่อนมักปลูกมะพร้าวไว้ในบริเวณบ้าน เพื่อเก็บผลมาประกอบอาหารอีกทั้งยังใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆของมะพร้าวได้อีกมากมาย

แม่น้ำตาปี หรือ แม่น้ำหลวง แม่น้ำที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 เปลี่ยนชื่อเรียกจากแม่น้ำหลวง เป็นแม่น้ำตาปี สายน้ำที่ก่อกำเนิดจากลำห้วยลำธารของผืนป่าดึกดำบรรพ์บนเทือกเขาหลวง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช เมืองแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม  แม่น้ำสายนี้ผ่านเรื่องราวตามสายน้ำถิ่นต่าง ๆ มาหลายชั่วอายุคน แล้วมาออกทะเลที่บ้านดอน ณ ที่แห่งนี้ มีพื้นที่ชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืช สัตว์น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล ที่เรียกว่า คลองร้อยสาย


พื้นแผ่นดินในอ้อมโอบของลำน้ำตาปีนี้ เป็นพื้นที่เกิดใหม่ที่เกิดจากการทับถมของดินโคลนที่ถูกพัดพามาตามสายน้ำชั่วนาตาปี ถ้าย้อนอดีตกลับไปเพียงก่อนปี 2530 แผ่นดินตรงนี้ในยามหน้าน้ำ จะถูกน้ำท่วมทุกปี ประกอบกับแม่น้ำในส่วนนี้ อยู่ใกล้กับทะเล น้ำทะเลหนุนเนื่องเข้าไปถึง ซึ่งบางครั้งอาจหนุนสูงไปถึงพุนพินทีเดียว สภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มน้ำท่วมถึงทั้งสองน้ำคือน้ำหลากและน้ำทะเล จึงเป็นนิเวศน์ชุ่มน้ำ มีคลองเล็กคลองน้อยกระจายเต็มพื้นที่นับร้อยคลอง ชาวสุราษฎร์ฯเรียกพื้นที่นี้ว่า ในบาง ซึ่งมีอาณาบริเวณถึง 6  ตำบล  จาก 11 ตำบล ของอำเภอเมือง ได้แก่ ตำบลบางใบไม้ บางชนะ บางโพธิ์ บางไทร คลองฉนากและคลองน้อย และจากการที่ในบางมีลำน้ำมากมายหลายสายโยงใยเชื่อมต่อกัน จึงได้รับการขนานนาม อีกอย่างว่า ดินแดนแห่งคลองร้อยสาย ชาวในบางมักจะตั้งบ้านเรือนริมฝั่งคลอง มีความเป็นอยู่ที่ดี อาหารการกินอุดมสมบูรณ์ มีสัตว์น้ำมากมายทั้งปลาน้ำจืดและน้ำเค็ม

พื้นที่อุดมสมบูรณ์เช่นนี้เอง Tropicana จึงเลือกใช้มะพร้าวชั้นดีจากดินแดนลุ่มแม่น้ำตาปีแห่งนี้มาสกัดเย็นเป็นผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและอุดมได้ด้วยคุณค่ามากที่สุด พัฒนาพันธุ์มะพร้าวและกรรมวิธีผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นที่มีคุณภาพจากฟาร์ม Organic จากลุ่มน้ำตาปีจนปัจจุบันส่งออกไปมากกว่า 15 ประเทศทั่วโลก ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลต่างๆได้แก่ GMP HACCP ISO 22000 USDA JAS EU และ KOREA ORGANIC นอกจากนี้เรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและเส้นผมจากน้ำมันมะพร้าวมากกว่า 100 รายการ