กิจกรรม
ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ที่ประเทศ Australia ภายใต้แบรนด์ COCONUT REVOLUTION ได้เดินทางมาประชุมประจำปี เพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาด พร้อมทั้งเยี่ยมชมบริษัท ทรอปิคานา ออยล์ ( สำนักงานใหญ่ ) , TROPICANA ORGANIC FARM และจะเดินทางไปที่สวนมะพร้าว ORGANIC ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะ
รายละเอียด
เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา... ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร พร้อมทั้งคณะแรงงานจังหวัดต่างๆ และผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำการบริหารแรงงาน"
รายละเอียด
สินค้าแนะนำพิเศษ