กิจกรรม
เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาคณะจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดยคุณอำนวย สุวรรณรักษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่บริษัททรอปิคานา ออยล์ พร้อมทั้งมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน อีกทั้งคุณสุรเดช นิลเอก กรรมการผู้จัดการ ยินดีที่จะให้การสนับสนุนให้คำปรึกษา ให้กับผู้ประกอบการด้วยค่ะ
รายละเอียด
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณสุรเดช นิลเอก กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรอปิคานา ออยล์ ได้เดินทางไปที่ กรมวิชาการเกษตร เพื่อร่วมสัมมนาในเรื่องโรคสมองเสื่อม น้ำมันมะพร้าวเอาอยู่ ซึ่งจัดโดยชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าว คุณสุรเดช ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมสัมนาในครั้งนี้ด้วยค่ะ
รายละเอียด
สินค้าแนะนำพิเศษ