กิจกรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยอาชีวนครปญม ได้จัดโครงการ " พัฒนาศักยาภาพการเป็นผู้ประกอบการ " ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างโอกาสให้กับนักเรียน ให้ได้ฝึกปฏิบัติทำธุรกิจในสถานศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษา ให้เป็นนักศึกษาที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ....
รายละเอียด
ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ที่ประเทศ Australia ภายใต้แบรนด์ COCONUT REVOLUTION ได้เดินทางมาประชุมประจำปี เพื่อวางแผนกลยุทธ์การตลาด พร้อมทั้งเยี่ยมชมบริษัท ทรอปิคานา ออยล์ ( สำนักงานใหญ่ ) , TROPICANA ORGANIC FARM และจะเดินทางไปที่สวนมะพร้าว ORGANIC ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยค่ะ
รายละเอียด
สินค้าแนะนำพิเศษ